Om Nibba
Arbetssätt
Specialområden
Referensprojekt
Download
Contact Us
e-mail me

Referensprojekt
 
 • Outsourcingleverantör C (2007): Lean Services, affärsutveckling samt affärsstrategier. Förbättringsarbete mot Kund. Förbättring av internt arbetssätt.
 • Börsnoterat tillverkningsföretag (2007): Lean production, genomgång av tillverkningsenheter och förslag till förbättringar.
 • Stort börsföretag (2007): Expertstöd vid genomgång av outsourcingstrategi.
 • Outsourcingleverantör B (2006): Verksamhetsgenomgång, införande av förbättringar i enlighet med Lean Services. 8 Sites i Sverige, totalt 2500 personer.
 • Sjukvårdsföretag (2006): Implementering av Lean Operations inom sjukvården.
 • Outsourcingleverantör A (2005): Branschanalys, Europa, konkurrentsituation och strategier för expansion.
 • Apoteket AB (2004): Organisationsgenomgång av en intern affärsenhet.
 • Apoteket AB (2003): Effektiv organisering av callcenterarbete.
 • Akutsjukhus (2002): Genomgång av utvecklingsbehov, förstudie organisationsutveckling.
 • Universitetssjukhus (2002): Utvärdering av organisationsutvecklingsprogram.
 • RFV (2001): Intern organisation och arbetssätt, genomgång och förslag till förändring.
 • LM Ericsson AB (2000): framtagning av stategier för rollout av nytt produktionssystem.
 


|Om Nibba| |Arbetssätt| |Specialområden| |Referensprojekt| |Download| |Contact Us|