Om Nibba
Arbetssätt
Specialområden
Referensprojekt
Download
Contact Us
e-mail me

 

Arbetssätt

 

 

Assessment

 

En assessment innebär en genomgång av dagens arbetssätt, med fokus på verksamhetsförbättring.

Den resulterar i en gap-analys samt en handlingsplan.

 

Förändringsprojekt

 

Ett förändringsprojekt bygger på resultatet av en assesment.

Handlingsplanen genomförs i organisationen, med stöd från Nibbas konsulter.

 

Kunskapsförmedling

 

Nibbas medarbetare förmedlar gärna kunskap och insikter om de områden vi behärskar.

Vi kan göra program , föreläsningar och workshops, från en timme till två heldagar.

Vi har stor erfarenhet från Executive education, konferenser och seminarier samt företagsinterna workshops, events och seminarier. 

 

  


|Om Nibba| |Arbetssätt| |Specialområden| |Referensprojekt| |Download| |Contact Us|