Om Nibba
Arbetssätt
Specialområden
Referensprojekt
Download
Contact Us
e-mail me

Vision
  Nibba är ledande kunskapsmässigt i Sverige vad gäller operations och verksamhetsförbättring. Nibba har en stark koppling till den senaste forskningen inom sina kärnområden. Nibbas omfattande nätverk gör att vi kan hantera stora uppdrag av komplex karaktär. Nibba utformar ett specifikt angreppssätt utifrån varje unik situation. 


|Om Nibba| |Arbetssätt| |Specialområden| |Referensprojekt| |Download| |Contact Us|