Om Nibba
Arbetssätt
Specialområden
Referensprojekt
Download
Contact Us
e-mail me

   

Lean Operations

 

Lean Production är det dominerande paradigmet inom operations, med ursprung i Toyota Production System. Lean består av ett flertal delmoment eller angreppssätt, vilka kan grupperas i fyra huvudområden , JIT (just in time och flödesorientering), TQM (kvalitet, förbättringar och kundfokus), TPM (underhåll och tekniska frågor) samt HR (teams, problemlösning och delegering). Förbättringskompetens anknyter till dessa, och innefattar såväl ständiga förbättringar, eller Kaizen , som förmågan till radikala förbättringar, eller re-engineering.

 

 

Lean Services

 

Området kring Lean Services är under snabb framväxt internationellt..

 

Nibba är ledande inom Lean Services.

 

Ladda hem från Download

Presentationsmaterial: Lean Services

 

Nibba har även anknytning till Niklas Modig, som under 2006-2008 studerar detta på plats i Japan.

 

 

Lean Hospital

 

Nibba har utfört flera projekt inom sjukvården med inriktning på Lean Operations, verksamhetsförbättringar flödesorientering. 

Jon Rognes har sedan 1994 arbetat med införande av Lean inom sjukvården, Lean Hospital.

 


 


|Om Nibba| |Arbetssätt| |Specialområden| |Referensprojekt| |Download| |Contact Us|