Om Nibba
Arbetssätt
Specialområden
Referensprojekt
Download
Contact Us
e-mail me

   

Outsourcing, BPO

 

Outsourcing växer kraftig inom tjänstesektorn, inom vissa områden med upp till 40% per år, och såväl möjligheter som problem blir tydligare då branschen mognar.. Den största delen av tillväxten sker nationellt, trots att mycket av uppmärksamheten riktas mot offshoring till låglöneländer.

 

Viktigt för denna bransch i danande är att etablera metoder för löpande utveckling och förbättring av tjänsterna, så att relationerna fortlever och utförandet stannar i landet. Frågor av vikt blir här såväl lämpliga mekanismer för samarbete och ansvarsfördelning som verktyg och metoder för att få det dagliga förbättringsarbetet att fungera. Undersökningar visar på att problem i samband med tjänsteoutsourcing bland annat beror på olika målbild för kund och leverantör vad gäller förbättringsverksamhet och förändringar i processer i genomförandet av tjänsten.

 

Ladda hem från Download:

Presentationsmaterial Service outsourcing.

 

Ladda hem Externt från SWoBA:

Ett Kunskapsperspektiv på Outsourcing.

 

 

Tjänsteoutsourcing

 

Utvecklingen inom outsourcing av tjänster går mot en ökad standardisering och mot massproduktion. Det innebär närmast en industrialisering av tjänster, en produktifiering och framväxt av en etablerad marknad med ett standardiserat utbud av tjänstekomponenter . Aktörerna blir större, och en snabb konsolidering håller på att ske i branschen.

 

Samarbete och gemensam utveckling av den outsourcade tjänsten är en viktig faktor för att skapa långsiktigt hållbara outsourcingrelationer.

 

Nibba arbetar med en modell för hur förbättringsarbete bedrivs där såväl kund som tjänsteleverantör medverkar till kontinuerlig förbättring av den outsourcade tjänsten.

 

 

Offshoring

 

En trend inom såväl fysisk produktion som inom tjänstesektorn är ett ökat intresse för offshoring, eller placering av produktion utomlands i låglöneländer. Offshoring har även visat sig ha nackdelar  och dessa är ännu tydligare inom tjänstesektorn. Tidigare erfarenhet, bland annat inom IT-området, samt tidigare exempel inom outsourcing av affärsprocesser visar på en komplex situation. Aspekter som visat sig vara centrala och som fungerar sämre på avstånd är interface management; hantering av samarbete och relationer mellan kund och leverantör, samt hantering av förbättringar och förändringar i processer och relationer.

 

Nibba arbetar med kartläggning av aktörer, länder och verksamhetsområden inom offshoring.

 

 

Länkar

 

Några användbara länkar inom tjänsteoutsourcing:

(kommer)


 


|Om Nibba| |Arbetssätt| |Specialområden| |Referensprojekt| |Download| |Contact Us|